Làm ở viettel có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Luật Nghĩa vụ Quân sự của Việt Nam quy định rõ ràng về các trường hợp được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Việc làm ở Viettel không thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, Viettel có chương trình “Rèn luyện thanh niên trong môi trường quân đội” dành cho nhân viên mới. Chương trình này giúp nhân viên rèn luyện sức khỏe, ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội và có thêm nhiều kỹ năng khác.

Làm ở viettel có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Làm ở Viettel không được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, Viettel có chương trình “Rèn luyện thanh niên trong môi trường quân đội” dành cho nhân viên mới. Chương trình này kéo dài 1 tháng, bao gồm các nội dung huấn luyện về:

  • Kỹ năng quân sự cơ bản: Điều lệnh, bắn súng, kỹ thuật chiến đấu,…
  • Kỹ năng sống: Rèn luyện sức khỏe, ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội,…

Mục đích của chương trình là giúp nhân viên Viettel:

  • Nâng cao sức khỏe và bản lĩnh.
  • Rèn luyện ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
  • Tăng cường tinh thần đoàn kết và hợp tác.

Chương trình này không mang tính chất nghĩa vụ quân sự, do đó, nhân viên Viettel sau khi hoàn thành chương trình vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Viettel còn có các chính sách ưu đãi đối với những nhân viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, như:

  • Tăng lương: Nhân viên được hưởng mức lương cơ bản cao hơn so với những nhân viên chưa nhập ngũ.
  • Bổ sung thâm niên: Nhân viên được cộng thêm thời gian phục vụ trong quân đội vào thâm niên công tác.
  • Ưu tiên thăng tiến: Nhân viên được ưu tiên xét thăng tiến khi đáp ứng các điều kiện.

Lưu ý:

  • Các chính sách ưu đãi của Viettel có thể thay đổi theo thời gian.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Viettel hoặc truy cập website của Viettel.